288128 455687

 หนังสือธรรมะ ของชมรมฯ
ระเบียบการขอรับหนังสือธรรมะ
ร่วมทำบุญ


คุณวิไลลักษณ์  อนุกูล
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0 2436 5552

รับสมัครสมาชิกใหม่
รายชื่อสมาชิก
สิทธิของสมาชิก


คุณศิริลักษณ์  ยินหิรัญ
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0 2436 6340

427705 411191

แนะนำธรรมะปฏิบัติ
กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันจันทร์
ถวายภัตตาหารฟังธรรม
ประชาสัมพันธ์ ร่วมทำบุญ


คุณณรงค์ฤทธิ์  กิตติวราพล
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0 2436 6863

กิจกรรมพัฒนาจิต


คุณวีนัส  หลงสมบุญ
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0 2436 3400

 

ประสานงานในการจัดกิจกรรมชมรมฯ

 319457
 คุณสนธยา  สุขพิศาล
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 0 2436 6137

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์

คุณสุนิดา  เชาวน์เกษม    email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    โทร. 0 2436 4332

   
© ALLROUNDER