คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่ออดีตผู้ปฏิบัติงาน (PDF) 

สมาชิกชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะพนักงาน กฟผ.

พนักงานที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก กรุณาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน กฟผ. คลิกที่นี่

อดีตผู้ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่
ยื่นใบสมัครได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ อนุกูล (กกง-บ. อกง.) เคาน์เตอร์การเงิน 3 อาคาร ท.100 โทร 65583

 

   
© ALLROUNDER