เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ที่ วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณนา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

     เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โดย นายเกษม จาติกวณิช ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในสมัยนั้น เป็นประธานคณะทำงานก่อสร้าง ลักษณะของเจดีย์เป็นเจดีย์ปลายแหลม ฐานกลม สูง ๒๗.๙ เมตร ขึ้นรูปด้วยกลีบบัว หุ้มฐาน ๓ ชั้น ภายในเจดีย์บรรจุอัฐิ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร มีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นถือไม้เท้า ขนาดเท่าองค์จริง มีตู้กระจกบรรจุเครื่องอัฐบริขารของท่าน ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๕

   
© ALLROUNDER